Ronkende woorden van Ad Lansink over het door hem afgelopen vrijdag onthulde LokaliteitenKabinet; een samenwerking tussen Start Up Mix, Studio in de Maak en Het Groene Brein. Meer info op www.lokaliteitenkabinet.nl

“Tegen deze achtergrond zijn concrete en haalbare projecten een verademing. Dat daarbij vaak voorzichtig wordt begonnen en kleinschaligheid voorop staat, hoeft geen belemmering te zijn voor een voorspoedige ontwikkeling. Ter illustratie noem ik het Nijmeegs LokaliteitenKabinet, een trendy verwoord en vormgegeven initiatief, dat een schakel kan gaan vormen in en voor diverse productketens. De bedenkers van wat zij zelf ‘een digitaal living lab’ noemen, willen een marktplaats creëren voor secundaire of tweedehands grondstoffen en hulpstoffen. Ook halffabricaten en afvalstoffen uit de lokale omgeving krijgen een fraaie plaats in het LokaliteitenKabinet. De indrukwekkende kast biedt vooralsnog ruimte voor vijftig ‘voorbeeldige’ afvalstoffen, waaruit in beginsel nieuwe grondstoffen kunnen worden gemaakt.”