Start Up Mix Academy

Onze start-up simulator brengt jonge talenten samen met ondernemers, bedrijven en overheden. Samen  ontwikkelen ze nieuwe circulaire concepten of versnellen ze bestaande concepten.

Hoe werken we?

Succes of falen binnen deze nieuwe veranderende wereld wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent om je als regio, als bedrijf, als werknemer en als mens aan te passen. SUM Academy helpt daarbij.

SUM Academy is een trainingsomgeving in Circular Business Design, waar jonge talenten en opdrachtgevers samen zich ontwikkelen in circulair denken en handelen. De jonge talenten fungeren als data-miners en junior medewerkers, die actuele kennis en ideeën bij organisaties inbrengen. Ze brengen frisse energieke daadkracht in die het innovatieve vermogen van organisaties vergroot. Onze specifieke focus ligt daarbij op circulaire innovatie en het ontwikkelen van circulaire verdienmodellen.

De werkwijze vindt zijn oorsprong in het gedachtengoed van ‘design thinking’

Design Thinking is een intuïtief proces dat we allemaal van nature in ons hebben. Het is gebaseerd op ons vermogen om patronen te herkennen en daarbij ideeën te ontwikkelen die zowel emotionele als functionele betekenis hebben. Design Thinking vormt zo een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het integreert de menselijke behoeften met enerzijds technologische mogelijkheden en anderzijds noodzakelijke elementen die nodig zijn voor een succesvolle business case.

Bij SUM Academy leren we dan ook door te doen. We gaan nooit direct op zoek naar oplossingen, maar zoeken eerst uit hoe het probleem er werkelijk uitziet. We starten in de praktijk bij en met de echte klant/eindgebruiker. Daar ontwikkelen we empathie voor mensen die het probleem ervaren en leggen we de onderliggende pijnpunten bloot.

Zij gingen je voor

WAKE UP, SHAKE UP AND START UP!

Drie levels van innovatie welke zorgen voor verandering,

geheel in samenwerking met onze opdrachtgever.

Services

Multidisciplinaire teams gaan onder tijdsdruk aan de slag met een innovatievraag. Dat doen we niet door aan tafel met elkaar over een plan te praten. Nee, in co-creatie met relevante stakeholders definiëren we problemen en werken we aan concrete en duurzame oplossingen.

Het is geen advies, maar een aanzet tot verandering. We ontmoeten de klant, we doen onderzoek, brainstormen, testen onze ideeën bij de doelgroep en ontwikkelen zelfs de eerste marktgerichte prototypes. De aanpak van onze serious game biedt in elke fase veel ruimte om samen met de opdrachtgever kennis op te bouwen en te delen, elkaar te inspireren en ervaringen met elkaar en de buitenwereld te delen.

SUM Academy biedt daarin drie levels van innoveren aan.

WAKE UP

Wake up. Kick Ass. Repeat.

De wake-up activiteiten zijn bedoeld om bewustzijn en inzicht te creëren ten aanzien van kansen en bedreigingen. Het zijn modules met een maximale doorlooptijd van 2 dagen. De wake-up activiteiten bestaan uit een ‘A day in the life of a start-up’ of ‘Brainday’.

SHAKE UP

The potential is endless!

De shake-up activiteiten zijn bedoeld om ideeën richting te geven. Het zijn modules met een maximale doorlooptijd van 10 dagen. De shake-up activiteiten bestaan uit de Innovation Games, een Business Challenge of een Ignition Week.

START UP

Take the risk or lose the chance!

De start-up activiteiten worden ingezet met als doel om een aanzet tot verandering in uw organisatie te realiseren. Het zijn modules met een doorlooptijd vanaf 10 weken. De start-up activiteiten bestaan uit 10 weeks of concepts, 20 weeks of concepts, innovatie workshops en masterclasses of Social Media Branding.

Vragen?

Wake us up!

8 + 15 =